Elementy systemu

Q-NSK jest to Nowoczesny Zintegrowany System Obsługi Kolejek, ułatwiający organizację stanowisk obsługi klienta. Działanie systemu polega na przyporządkowaniu klienta do zdefiniowanej kolejki a następnie przywoływaniu go do stanowiska obsługi poprzez wyświetlanie jego numeru na określonych wyświetlaczach oraz poprzez wygenerowaną zapowiedź słowną. System Q-NSK pozwala na uporządkowanie ruchu interesantów, znaczne skrócenie czasu oczekiwania w kolejce, zwalnia klienta z konieczności pilnowania kolejki a co za tym idzie pozwala w czasie przeznaczonym na oczekiwanie na obsługę zapoznać klienta z ofertą, przekazać treści reklamowe, ogłoszeniowe.

Jako producent zapewniamy właściwy dobór rozwiązania, optymalnego dla Klienta.
Dbamy o wysoką jakość rozwiązań technologicznych i dobranych materiałów oraz kompleksowość obsługi.