1

System kolejkowy - Działanie systemu kolejkowego, krok 1