4

System kolejkowy - Działanie systemu kolejkowego, krok 4