System kolejkowy Q-NSK

Nowoczesny Zintegrowany System Obsługi Kolejek, ułatwiający organizację stanowisk obsługi klienta.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo danych osobowych i systemu

więcej

Synchronizacja

Możliwość pełnej synchronizacji z systemem placówki

więcej

Wydajność

Prostota rozwiązań, niwelacja kolejek

więcej

Q-NSK jest to Nowoczesny Zintegrowany System Obsługi Kolejek, ułatwiający organizację stanowisk obsługi klienta.
Działanie systemu polega na przyporządkowaniu klienta do zdefiniowanej kolejki a następnie przywoływaniu go do stanowiska obsługi poprzez wyświetlanie jego numeru na określonych wyświetlaczach oraz poprzez wygenerowaną zawiedź słowną.

System Q-NSK pozwala na uporządkowanie ruchu interesantów, znaczne skrócenie czasu oczekiwania w kolejce, zwalnia klienta z konieczności pilnowania kolejki a co za tym idzie pozwala w czasie przeznaczonym na oczekiwanie na obsługę zapoznać klienta z ofertą, przekazać treści reklamowe, ogłoszeniowe.

Dzięki modułowej budowie system pozwala zaspokoić różne potrzeby i wymagania klientów. System można w łatwy sposób wkomponować w środowisko, w którym ma pracować poprzez dobór kolorystyki i designu jego elementów.

System Q-NSK charakteryzuje się intuicyjnością obsługi. Klient, wchodząc do instytucji, wybiera na monitorze dotykowym infoboxu kolejkę – w ten sposób definiuje on cel swojej wizyty.

 

INTEGRACJA Z SYSTEMEM MEDYCZNYM

Proponowane przez nas rozwiązanie może działać niezależnie lub w oparciu o pełną synchronizację z systemem medycznym, funkcjonującym w placówce medycznej.

Dzięki integracji z wiodącymi na rynku systemami medycznymi przepływ danych jest możliwy w czasie rzeczywistym – wykorzystanie terminarzy umówionych wizyt pozwala na kierowanie pacjentów bezpośrednio do gabinetów lekarskich.

Zapewnia to bezpieczeństwo danych oraz stabilność rozwiązania, a także niweluje kolejki – pacjenci umówieni są na konkretną godzinę bez obaw o to, że kolejka przepadnie, a obsługa szpitala ma kontrolę nad dokumentacją medyczną pacjenta i kierowaniem jego ruchu w placówce.