Polityka prywatności oraz pliki Cookies

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO „).

W związku z wyżej wymienionym rozporządzeniem informujemy Cię o Twoich prawach wynikających z art. 13 RODO:

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest:

INFOBOX Spółka z o.o. S.K.A.
ul. Kraszewskiego 9, 43-400 Cieszyn
NIP PL 548 266 11 44

Kontakt do Administratora Danych Osobowych:
Adres e-mail: sekretariat@infobox.com.pl
Numer telefonu: 033 851 06 03

Cele i podstawy przetwarzania:

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz gdy te dane będą niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.  b RODO)

Gdzie możemy przekazać Twoje dane osobowe:

Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. biurom rachunkowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Jak długo możemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres czasu w którym obowiązują zawarte między nami umowy, okres gwarancji oraz okres przedawniania roszczeń. Przetwarzanie przez nas Twoich danych na podstawie zgody będzie trwało tak długo aż zgoda nie zostanie wycofana.

Jakie masz prawa z związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

– Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby,
– Sprostowania,
– Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– Prawie do sprzeciwu do przetwarzania danych,
– Prawie do przenoszenia danych,
– Masz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Czy podanie danych jest obligatoryjne?

Podanie danych jest dobrowolne jednakże może być niezbędne do realizacji niektórych usług.

Informacja o profilowaniu i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Dane osobowe pozyskane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody mogą podlegać profilowaniu i  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Pliki Cookies:

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Ciasteczka zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
f) „analityczne” plik cookies umożliwiające dokonywanie pomiarów skuteczności podejmowanych działań i prezentowanych treści,
bez identyfikowania Użytkownika oraz tworzenie zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
wykorzystywana jest Strona. Te działania pozwalają na stałe udoskonalanie struktury i zawartości Strony, tak by w jak
największym stopniu odpowiadała ona potrzebom Użytkowników

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Informacje o Google Analytics:

Strona korzysta z dziennika ruchu zewnętrznego – Google Analytics, aby określić, które podstrony są odwiedzane i w jaki
sposób. Pomaga nam to analizować dane o ruchu na Stronie i ulepszać Stronę, aby lepiej dostosować ją do potrzeb
Użytkowników. Używamy tych informacji wyłącznie do celów analizy statystycznej. Z pełną polityką prywatności Google
Analytics można zapoznać się pod adresem: https://policies.google.com/privacy. Więcej informacji o tym narzędziu
znajduje się pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.
Zbiorcze analizy tworzymy w oparciu o nasz uzasadniony interes, w związku z powyższym Użytkownikowi przysługuje
prawo do złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Niemniej jednak, w przypadku danych zapisanych w cookie,
uwzględnienie sprzeciwu może nie być możliwe z uwagi na brak możliwości jednoznacznego określenia przez
Administratora, że wnioskujący posługuje się urządzeniem, na którym zostały zapisane cookies. Zaleca się, aby
Użytkownik samodzielnie usunął cookie ze swojego urządzenia korzystając z opcji przeglądarki.
Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących użytkowników odwiedzających
Serwis. Dostawcą narzędzia jest Google LLC, z siedzibą w USA.
Czas przetwarzania ww. danych na serwerach Google Analytics określony jest przez parametr zawarty w cookies, który
dla cookie:
• „_ga” wynosi 2 lata, a
• ”_gid” wynosi 24 h od momentu ich zebrania.