System Kolejkowy – wielojęzyczność

Mimo wyznaczonych na świecie granic, jedyną barierą między dwojgiem ludzi nie jest granica państwa a znajomość języka którym się posługują.